S rozhodnutím pro izolaci domu neuděláte krok špatným směrem. Dokáže totiž ušetřit již patrné množství nákladů na vytápění domů. Tepelná izolace se dále dělí na několik druhů. Například foukaná izolace je typ tepelné stavební izolace, která je do stavby aplikována speciálním způsobem, tedy foukáním, s pomocí stroje. Vysvětleme si nyní blíže pojem foukaná izolace.

clanek5

Pro co je vlastně vhodná a používá se nečastěji?

Foukaná izolace se používá pro zateplování všech částí domů. Ať už se jedná o podlahu, strop, půdu, podkroví, stěny, nebo střechu. Tuto izolaci najdete i v jinak téměř až nepřístupných místech. Proto se jedná o izolaci bez spár.

Foukaná izolace je proveditelná při zateplení panelového domu rychle. Ať už se jedná o zateplení střechy, či například fasády domu. Izolační materiál pro zateplování budov umožňující tuto aplikaci je vyráběn přímo ve specializovaných výrobních závodech. Díky technologii foukání je konstrukce skutečně izolována. To zaručuje dobrou izolaci beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad. Při rekonstrukcích ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce. Tuto izolaci nazýváme někdy také jako dutinovou.

Chyby aplikace izolace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny. Výhoda foukané izolace se projevuje také při řešení detailů u sbíjených vazníků při aplikaci do půdních prostor dřevostavby. U nízkoenergetických domů není výjimkou aplikace tloušťky izolace až 40 cm.

Jak probíhá izolace například stropů? Stropy domů, jsou-li nezateplené, jsou nejčastějším zdrojem úniku tepla a tím pádem i nákladů na vytápění. Dostatečná izolace stropu dokáže snížit náklady na vytápění až o 35%. V létě umí izolace s dostatečně velkým fázovým posunem (tj. schopností absorbovat a zadržet teplo), zajistit nepřehřívání obytného prostoru. I v létě je tedy možné mít chladný interiér domu díky izolaci stropu.

Čtěte dále: