Představujeme Vám společnost Immobile Vehicle s.r.o., která vyrábí mobilheimymobilní domovy.

Mobilheim – MH je „dům“, který má podvozek s koly a jeho realizace nepotřebuje stavební povolení, neboť se oficiálně podle ČSN jedná o tzv. obytné vozidlo pro volný čas (dále se ale budeme držet zavedeného názvu mobilheime, zkráceně MH).

V případě realizace předmětu určeného k trvalému bydlení nebo realizace rekreačního objektu pevně svázaného se základovou deskou nebo pozemkem, tento druh stavby s odvoláním na nový stavební zákon vyžaduje při splnění stavebních podmínek ohlášení stavebnímu úřadu (velikost plochy do 150 m2). Taková dřevostavba může mít číslo popisné nebo evidenční, které přiděluje příslušný stavební úřad. Musí ale splňovat normu pro stavbu rodinného domu.

Jak bylo uvedeno, mobilheimy mají vlastní podvozek, s jednou nebo se dvěma nápravami, proto jsou nazývány mobilní. Podvozek slouží ke snadnější manipulaci při převozu nebo k manipulaci na pozemku, není ale určen k cestám po vlastní ose na veřejných komunikacích. Převoz mobilního domu se uskutečňuje pomocí nízkoprofilových podvalníků – tzv. trailerů.

Možnosti umístění MH

– stavební a nestavební pozemky, zahrádkářské kolonie, chráněné krajinné oblasti, poddolované pozemky (např. Ostravsko) nebo jiné pozemky, na kterých s různých důvodů nemůže být realizována stavba. Jejich umístění nesmí být v rozporu s územním plánem.  V rámci realizace je také potřeba získat územní souhlas – bližší informace doporučujeme ověřit na místně příslušném stavebním úřadu.

Projekty:

Nemáme žádné typizované projekty, klient si může půdorys „domu“ nakreslit podle své fantazie (viz přiložené prázdné půdorysy, které najdete je na konci této stránky, jeden čtvereček představuje 1 m x 1 m). Jisté omezení ale zde je.

Jde o dvě možnosti:

1) mobilheim, realizace je možná na stavebním i nestavebním pozemku – základní šíře podvozku je 4 m. Používáme 4 druhy podvozků o rozměrech – 4 x 4 m (spojovací díl), 4 x 6 m, 4 x 8 m a 4 x 10 m; které se dají různě spojovat. Nejmenší velikost MH je 4 x 6 m.
2) dřevostavba na stavebním pozemku, pevně svázaná se základovou deskou – v tomto případě je možné postavit v podstatě jakýkoli návrh přízemního domu, samozřejmě v mezích, které určuje stavební zákon;

 


Cena:

– jeden m2 stojí 15 – 18 000,-Kč, cena závisí na kvalitě použitých materiálů a vybavení. Samozřejmostí je vyhotovení přesné kalkulace dle konkrétních požadavků a přání zákazníka. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Příklady:

Uvádíme tři základní, respektive nejžádanější typy MH.

 
1. MH o velikosti bytu typu garsonka:
– rozměry – š: 4m d: 6m;

– výška stěny 2,3 – 2,5 m, strop je rovný nebo může kopírovat konstrukci střechy;

– plocha – 24 m2
– příklady půdorysů – obr. 1 a obr. 2
Výše uvedená cena je základní a pořídíte za ní kompletně hotový MH (k okamžitému nastěhování), při jehož výrobě byly použity běžné standardní materiály.

 

 

 
2. MH o velikosti bytu typu 2 + 1:
– rozměry – 2 x podvozek š: 4m d: 6m;

– výška stěny 2,3 – 2,5 m, strop je rovný nebo může kopírovat konstrukci střechy;

– plocha – 48 m2
– příklady půdorysů – obr. 3 a obr. 4
Výše uvedená cena je základní a pořídíte za ní kompletně hotový MH (k okamžitému nastěhování), při jehož výrobě byly použity běžné standardní materiály.

3. MH o velikosti bytu typu 3 + 1 do L:

– rozměry – 3 x podvozek š: 4m d: 6m;

– výška stěny 2,3 – 2,5 m, strop je rovný nebo může kopírovat konstrukci střechy;

– plocha – 72 m2
– příklady půdorysů – obr. 5 a obr. 6

Výše uvedená cena je základní a pořídíte za ní kompletně hotový MH (k okamžitému nastěhování), při jehož výrobě byly použity běžné standardní materiály.


Příprava pozemku:

– je plně v kompetenci zákazníka. Důležité je, aby podkladový povrch byl v místě podložení podvozku zpevněn. Pro inspiraci uvádíme následující možnosti:

a) jednoduchá základová deska, tak 10 cm silná, do 300 m2 by nemělo být potřeba podat ani ohlášení stavby, viz stavební zákon

b) zpevnění povrchu pomocí betonových patek

c) zpevnění povrchu pomocí dvou na sebe položených betonových dlaždic o rozměrech 50 x 50 cm a o celkové tloušťce 10 cm jen v místech podložení podvozku MH

d) zpevnění povrchu pomocí vibračního válce;

Inženýrské sítě:

– dobré je mít předem připravené inženýrské sítě (elektřina, voda, kanalizace, popř. čistička odpadních vod);

Vybavení domu:

Jelikož v rámci ExpoCentra Hoffmanova dvora spolupracujeme se společnostmi, které vyrábějí nebo dodávají výrobky pro dům, byt, zahradu, jsme schopni Vám zajistit produkty (od základních typů po luxusní) těchto firem za zvýhodněné ceny. Takto můžete získat podlahové krytiny, šatní skříně, kuchyňské linky, spotřebiče, nábytek, dlažbu a obklady, sanitární vybavení, vodovodní baterie, infračervené topné systémy, krbová kamna, topné kabely a rohože, topné spirály, termoreflexní nátěry, okna, dveře, svítidla, světlovody, lehké střešní krytiny atd.


Dodací lhůta:
– 2 měsíce od podepsání smlouvy


Doprava:
– je započítána v ceně mobilheimu

 


 

Pozn.:
Označení budov čísly popisnými

Dle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, musí být budova označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Jedná-li se o stavbu určenou k individuální rekreaci, neoznačuje se popisným číslem, ale číslem evidenčním.

Stavební úřad podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vede evidenci přidělených čísel popisných a evidenčních v obci, na základě žádosti vlastníka budovy přiděluje k označení budov čísla popisná a vydává za úhradu majiteli budovy tabulku s číslem popisným. K žádosti je nutné přiložit pravomocné kolaudační rozhodnutí.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt obyvatel je upraven v § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu dle předchozího odstavce ani k vlastníkovi nemovitosti.

Čtěte dále: